Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 18 letniemu mieszkańcowi Kalisza, podejrzanemu o dokonanie rozboju oraz spowodowania obrażeń ciała.    
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator przedstawił dotychczas niekaranemu 18 latkowi zarzut dopuszczenia się w dniu 28 stycznia 2017 r. na terenie Kalisza rozboju, w trakcie którego, sprawca używając przemocy w postaci uderzenia pięścią w twarz oraz kopania po ciele spowodował u pokrzywdzonego obrażenia naruszające czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni, a następnie przywłaszczył należące do pokrzywdzonego mienie w łącznej wysokości 130 zł. 


Przestępstwo rozboju z art. 280§1 kodeksu karnego – zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat, (niezależnie od wartości przywłaszczonego mienia), a spowodowanie obrażeń ciała na podstawie art. 157§1 kodeksu karnego zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.   
Celem zapewnienia prawidłowego toku prowadzonego postępowania, w oparciu o dokonane ustalenia Prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec 19 latka tymczasowego aresztowania  na okres 3 miesięcy.
Sąd wyznaczył termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku na dzień 3 lutego 2017 r.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler