Ostrów Wielkopolski, dnia 17 lipca 2017 r.

PO VII WB 261.5.2017

 

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu


Dotyczy: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich na potrzeby prokuratur okręgu ostrowskiego z podziałem na zadania, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

INFORMACJA z otwarcia ofert

 

Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przekazuje informację z otwarcia ofert.

 Złożone oferty:

 

NR Zadania

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto oferty Wykonawcy w zł

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania

Zadanie nr 1.

2.

Usługi Pogrzebowe

B.M. Mróz & M.G. Jędrzejewscy

ul. Limanowskiego 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

12.960,00

16.000,00

4.

Usługi Pogrzebowe ABRAM

Urszula Holewa

ul. Limanowskiego 31

63-400 Ostrów Wielkopolski

25.000,00

Zadanie nr 2.

1.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe

JEZIERSKI s.c.

Ul. Targowa 18A

63-200 Jarocin

14.300,00

14.300,00

Zadanie nr 3.

5.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Ul. Bażancia 1a,

62-800 Kalisz

136.500,00

147.750,00

Zadanie nr 4.

6.

Zakład Stolarsko-Tartaczny SC

Usługi Pogrzebowe

Helena Pawlak, Sławomir Pawlak

Olszyna 82

63-500 Ostrzeszów

34.020,00

35.560,00

Zadanie nr 5.

3.

Zakład Pogrzebowy ARKA

Zofia, Piotr Golińscy

Ul. Sienkiewicza 15

63-300 Pleszew

30.000,00

26.000,00

7.

ALTAR Zakład Pogrzebowy

Waldemar Goliński

ul. H. Sienkiewicza 10

63-300 Pleszew

39.600,00