Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko dwojgu mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 39 i 37 lat zarzucając im rozpijanie pozostającej do nich w stosunku zależności małoletniej.
Na podstawie zgromadzonego materiału Prokurator ustalił, że w okresie pomiędzy grudniem 2016, a kwietniem 2017 r. w miejscu zamieszkania oskarżeni dostarczali pokrzywdzonej alkohol w różnej postaci oraz nakłaniali małoletnią do jego spożywania.


Ponadto w oparciu o przeprowadzoną opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej Prokurator ustalił, że wyniku dostarczenia w dniu 29 marca 2017 r. alkoholu w postaci wódki i nakłonienia małoletniej do jego spożywania znajdowała się ona w chwili badania w stanie upojenia alkoholowego ( 2,16 promila) co w opinii biegłego skutkowało narażeniem jej życia i zdrowia.
Podkreślić należy, że przestępstwo rozpijania może być popełnione w trzech różnych formach:
1. poprzez dostarczanie małoletniemu napoju alkoholowego (zarówno poprzez sprzedaż, jak i poprzez ofiarowanie alkoholu)
2. poprzez ułatwianie małoletniemu spożycia napoju alkoholowego (np. poprzez kupowanie mu alkoholu w sklepie)
3. a także poprzez nakłaniane małoletniego do spożycia napoju alkoholowego, czyli namawianie go do spożywania alkoholu
Zgodnie z treścią art. 208 kodeksu karnego kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Czyn narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia ( art. 160§1 k.k.) zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.
Z uwagi na dokonane w sprawie ustalenia Prokurator włączył się do postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz wniósł o ustanowienie kuratora dla reprezentowania interesów małoletniej w postępowaniu karnym.Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler