Prokurator Rejonowy w Kaliszu wszczął i nadzoruje postępowanie w sprawie zgonu 53 letniego mieszkańca Kalisza, którego zwłoki ujawnione zostały przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w miejscu jego zamieszkania w dniu 24 października 2017 r.
W ramach dotychczas przeprowadzonych pod nadzorem Prokuratora czynności wykonano procesowe oględziny miejsca zdarzenia, a także z udziałem biegłego lekarza sądowego przeprowadzono zewnętrzne oględziny zwłok, ponadto zabezpieczono inny niezbędny dla potrzeb postępowania materiał dowodowy.


Obecnie trwają dalsze zlecone czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków.
Celem ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu 53 latka  Prokurator zarządził zabezpieczenie zwłok do czasu przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji, której termin został wyznaczony na dzień 27 października 2017 r.
Postępowanie pozostaje w toku, jest prowadzone w sprawie, a finalna ocena karnoprawna możliwa będzie dopiero po zgromadzeniu kompleksowego materiału dowodowego.

      
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler