Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała akt oskarżenia przeciwko 42 letniej mieszkance jednej z podkaliskich miejscowości, której zarzucił znęcanie się w okresie pomiędzy marcem 2015 a marcem 2017 r. nad psami różnych ras poprzez narażenie ich na utratę zdrowia w wyniku rażącego niechlujstwa i zaniedbania w postaci niezapewnienia im właściwej opieki, dostępu do wody i prawidłowego karmienia, utrzymywania psów w niewłaściwych warunkach bytowania.
Jak ustalił Prokurator psy przetrzymywane były w okresie objętym zarzutem w klatkach bez możliwości swobodnego poruszania się i zachowania naturalnej pozycji, a także wystawione były na działanie warunków atmosferycznych zagrażających ich zdrowiu w stopniu znacznym.


W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, Prokurator zakwalifikował powyższe zachowanie jako wypełniające znamiona występku z art. 35 ust 1 a ustawy o ochronie zwierząt, co zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Wyrokiem nakazowym z dnia 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przedstawionym przez Prokuratora uznał oskarżoną za winną zarzucanego jej czynu i wymierzył jej karę 1 roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin miesięcznie.
Jednocześnie zgodnie z wnioskiem Prokuratora Sąd orzekł wobec oskarżonej maksymalny 10 letni zakaz posiadania zwierząt oraz prowadzenia działalności polegającej na hodowli zwierząt.
Oskarżona musi ponadto uiścić nawiązkę w wysokości 10.000 zł na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu oraz uiścić koszty postępowania.
Ponadto, Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa 105 psów znajdujących się od czasu postępowania przygotowawczego w schronisku dla zwierząt w Łodzi.
 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler