Inne przestępstwa

Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wlkp. zakończył skierowaniem aktu oskarżenia śledztwo przeciwko 40 letniej lekarce podejrzanej o narażenie pacjentki na niebezpieczeństwo i nieumyślne spowodowanie jej zgonu.
W ramach przeprowadzonego postępowania, Prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskał kompleksową opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, w oparciu o której ustalenia zarzucił podejrzanej, że pełniąc w grudniu 2014 r. w funkcje lekarza dyżurnego w na jednym z oddziałów ZZOZ w Ostrzeszowie pomimo istniejących ku temu wskazań medycznych działając z zamiarem ewentualnym ( to jest godząc się z przewidywalnymi konsekwencjami)  poprzestając na leczeniu objawowym, zaniechała podjęcia niezbędnych badań diagnostycznych, co w konsekwencji doprowadziło do nie podjęcia natychmiastowego zabiegu operacyjnego wskutek czego naraziła 27 letnia pacjentkę na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnie doprowadziła do jej zgonu.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi możliwości spowodowania zagrożenia epidemiologicznego wirusem HAV odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby typu A Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. z urzędu wszczęła śledztwo w przedmiotowej sprawie.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku zweryfikowania informacji o możliwości zaistnienia przestępstwa z art. 165§1 pkt 1 kodeksu karnego to jest sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej.