Inne przestępstwa

W marcu bieżącego roku Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 55 letniemu mieszkańcowi Kalisza zarzucając mu znęcanie się nad dwoma posiadanymi  przez niego psami rasy mieszanej.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków oraz przeprowadzoną w toku postępowania opinię lekarsko-weterynaryjną Prokurator ustalił, że mężczyzna będąc właścicielem w/w psów utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania i  w stanie rażącego zaniedbania, nie zapewniając im należytej ilości pokarmu oraz schronienia.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. wszczął i prowadzi postępowanie przeciwko 29  letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, któremu w oparciu o dokonane ustalenia zarzucono dopuszczenie się czynnej napaści na funkcjonariuszy ostrowskiej policji.
Jak wstępnie ustalono, w dniu 10 lutego 2017 r. w późnych godzinach nocnych podejrzany 29 latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę.