Przestępstwa przeciwko mieniu

Prokurator Rejonowy w Kaliszu przedstawił 49-letniemu mieszkańcowi Kalisza zarzuty popełnienia dwóch przestępstw – fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą najbliższą oraz dokonania na szkodę tej samej pokrzywdzonej rozboju z użyciem noża. Drugiemu z czynów, związanym z zaborem pieniędzy w kwocie 3 złotych, towarzyszyło okaleczenie ofiary; napastnik zadał cios nożem, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej  o długości 4 cm na plecach, co naruszyło czynności narządu ciała na okres poniżej dni 7.

W pierwszej połowie października bieżącego roku, skierowano do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 38-letniej księgowej, podejrzanej o dokonanie oszustwa na szkodę swojego pracodawcy. Zachowanie rozpatrywane w śledztwie polegało na realizowaniu przelewów z konta pokrzywdzonego, w okresie od sierpnia 2006 r. do lipca 2015 r., i wskazywaniu w tytule tychże przelewów zapłaty świadczeń na rzecz kooperantów pracodawcy.