Przestępstwa przeciwko rodzinie

W dniu 28 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie przedstawił 41 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego zarzuty dotyczące popełnienia 2 przestępstw na szkodę żony.    
Jak ustalono w oparciu o zgromadzony materiał w okresie pomiędzy wrześniem 2012 roku,  a lutym 2017 roku, podejrzany wielokrotnie znęcał się psychicznie i fizycznie nad wspólnie zamieszkującej z nim żoną, a także groził jej pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 44 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, któremu w oparciu o dokonane ustalenia zarzucono znęcanie się fizyczne i psychiczne nad rodzicami.
Do zdarzeń objętych zarzutami miało dochodzić, jak wykazał zgromadzony w sprawie materiał  dowodowy pomiędzy styczniem 2015 r. a 30 stycznia 2017 r., kiedy to mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.