Rozboje

Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 20 i 21 latka podejrzanych o dokonanie rozboju na stacji benzynowych w jednej z podkępińskich miejscowości.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator  zarzucił obu podejrzanym, że w dniu 4 maja 2017 r. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na pracownicy stacji paliw, w ten sposób, że jeden z nich pozostał w ramach podziału ról przy drzwiach wejściowych obserwując wchodzących, a drugi grożąc pokrzywdzonej przedmiotem przypominającym broń zmusił ją do wydania znajdujących się w kasie pieniędzy w kwocie około 2000 zł.

Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch  29 letnich mieszkańców jednej z podkępińskich miejscowości.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił obu podejrzanym, że w dniu 1 maja 2017 r. działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili wolności pokrzywdzonego nakazując mu groźbą użycia przemocy zajęcie miejsca w bagażniku pojazdu, po czym wbrew jego woli wywieźli go kompleksu leśnego, gdzie grożąc mu pozbawieniem życia za założenie zeznań w jednym z toczących się postępowań karnych dokonali na nim rozboju z użyciem przemocy przywłaszczając należący do niego telefon komórkowy o wartości 100 zł,  a następnie bijąc i popychając doprowadzili do wpadnięcia pokrzywdzonego do rzeki Prosny.